''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

Εναρμόνιση Ενεργειών Σώματος

Ενδοεπιχειρησιακό Βιωματικό Εργαστήριο

"Εναρμόνιση Ενεργειών Σώματος"

Οι Σχολές Costyle εκπαιδεύουν πρόσωπα για να προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες καλλωπισμού στο καταναλωτικό κοινό...

Χαρακτηριστικό αυτών των υπηρεσιών, είναι ότι προσφέρονται απευθείας με την φυσική παρουσία των ατόμων, σε πραγματικό χρόνο και όχι από απόσταση.

Η οποιαδήποτε κατάσταση του ενός προσώπου επηρεάζει και την κατάσταση του άλλου. 

Μέλημά μας είναι ο «πελάτης» μετά από κάθε χρήση των υπηρεσιών μας να νιώσει ευτυχισμένος για να παραμείνει πελάτης!

Εργαστηριο1