''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

ΣΚΕΨΙΓΡΑΦΗΜΑ

Είναι το προφίλ της Σκέψης & Συμπεριφοράς σου! Βασίζεται στις κλασικές έρευνες του νομπελίστα καθηγητή Δρ. Roger W. Sperry και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας σκέψης & Συμπεριφοράς (ΙΕΣΣ). Η ανάπτυξη των προφίλ, ξεκίνησε το 1987 και η μεταφορά τους στην πράξη επιτυγχάνεται με ένα ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων. Το Σκεψιγράφημα αναλύει και περιγράφει τέσσερα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, τα οποία προκύπτουν για κάθε άτομο από την κυρίαρχη λειτουργία του αριστερού ή δεξιού ημισφαιρίου, καθώς επίσης και από την μικτή ή εναρμονισμένη συμμετοχή των δύο ημισφαιρίων.

Οι διαφορετικές συμπεριφορές πηγάζουν απο τις διαφορετικές κυριαρχίες των νοητικών πεδίων στα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Σήμερα χρησιμοποιούμε τις γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου για να γνωρίσουμε καλύτερ τις δυνατότητες και τα όρια μας. Η αυτογνωσία αυτή μας επιτρέπει, να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα ταλέντα μας και να ενισχύουμε τις πιθανές αδυναμίες μας για να μή στέκονται εμπόδια στην εξέλιξη μας.

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα του Σκεψιγραφήματος συντελούν στο να χρησιμοποιείται αυτό σήμερα μεταξύ άλλων στους ακολούθους τομείς της καθημερινής μας ζωής με μεγάλη επιτυχία:

  • Αυτογνωσία
  • Επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
  • Διαπροσωπικές σχέσεις & επιλογή συζύγου
  • Επιλογή & αξιολόγηση προσωπικού 
  • Σύνθεση ομάδων με συγκεκριμένη αποστολή και έργο
  • Εξάσκηση δημιουργικότητας
  • Ένοπλες δυνάμεις
 Σκεψιγραφημα

Η υπηρεσία του Σκεψιγραφήματος προσφέρεται για συνεδρίες:

1.ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ο κάθε άτομο, έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού, μπορεί να προσέλθει στα γραφεία του ΙΕΣΣ και να συμπληρώσει αυτοπροσώπως το ερωτηματολόγιο. Την επόμενη ημέρα μπορεί να παραλάβει και να συζητήσει τη γραπτή εικόνα της προσωπικότητας του με προτάσεις για πιθανές ενισχύσεις ή αλλαγές. Στο κείμενο παρουσιάζονται οι τάσεις για ταλέντα και για αδύνατα σημεία του ατόμου με τις δυνατότητες ενίσχυσής των, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.

2.ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

Για την επιλογή συζύγου, με τη σύγκριση δύο Σκεψιγραφημάτων μεταξύ του ή με την αντιπαράθεση ενός Σκεψιγραφήματος με πολλά άλλα. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν μαζί με το προφίλ σκέψης & συμπεριφοράς τους και προτάσεις γύρω από το κατά πόσο τα άτομα αυτά ταιριάζουν ή όχι μεταξύ τους. Ορισμένοι άνθρωποι ταιριάζουν από την αρχή, άλλοι όχι τόσο, αλλά μπορούν εάν το θελήσουν να ταιριάξουν, και άλλοι δεν ταιριάζουν και για του οποίους μία αλλαγή είναι πάρα πολύ δύσκολη.

3.ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που θέλει να αξιολογήσει κάποιο στέλεχος πριν το προσλάβει, η για ένα οποιοδήποτε άτομο του οποίου η πραγματική εικόνα της προσωπικότητας του, είναι ζωτικής σημασίας για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα λάβει το Σκεψιγράφημα μαζί με μία γραπτή έκθεση. Γενικά ο άνθρωπος γεννιέται και γίνεται. Έτσι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα και κατάλληλα για την συγκεκριμένη εργασία, άτομα που δεν είναι έτοιμα, αλλά μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εργασίας - η προσαρμογή διαρκεί τρεις με έξι μήνες - και άτομα που προσαρμόζονται πολύ δύσκολα.

Το σκεψιγράφημα αποτελεί από το 1991 τμήμα του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, κωδικός UWGR-51/91, στο πανεπιστήμιου της Αμερικής University of Wisconsin - Stevens Point ELI, το οποίο εισήγαγε και δίδαξε για δύο χρόνια ο κ. Πανος Αξιομάκαρος.