''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

Ινστιτούτο Έρευνας Σκέψης & Συμπεριφοράς (ΙΕΣΣ)

 

Διανύουμε αισίως το 35ο έτος λειτουργίας του Ινστιτούτου Έρευνας Σκέψης & Συμπεριφοράς, του οποίου οι δραστηριότητες μοιράζονται σε τρεις βασικούς τομείς: 

• Έρευνα 

• Επιμόρφωση 

• Ατομικές Συνεδρίες 

Το ινστιτούτο Έρευνας σκέψης & Συμπεριφοράς, ιδρύθηκε το 1989. Πνευματικός πατέρας του Ινστιτούτου είναι ο διακεκριμένος Αμερικανός επιστήμονας Δρ. Paul MacLean, ο οποίος με το παγκόσμια αναγνωρισμένο ερευνητικό του έργο "Ο Τριαδικός Εγκέφαλος σε Εξέλιξη", δημιούργησε νέες προϋποθέσεις για την κατανόηση των ενστίκτων, των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς και της λογικής. 

O αρχικός στόχος των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου είναι η γνώση και βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων του ατόμου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ατομικών διαταραχών ή προβλημάτων. Η προσέγγισή μας ήταν τότε καθαρά «νοολογική» και όπως επιβάλει το ακαδημαϊκό περιβάλλον, και είχαμε σημαντικές επιτυχίες.

Σήμερα, όμως, η προσέγγισή μας στα ανθρώπινα προβλήματα, είναι πρώτα και ουσιαστικά «ψυχολογική» και στη συνέχεια ή παράλληλα «νοολογική». Χωρίς δογματισμό πιστεύουμε στην ύπαρξη ψυχής και στη διαδικασία μετενσάρκωσης.  

Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν καθημερινά διότι είμαστε πιο άμεσοι και ουσιαστικοί. Εκφράζουμε, έτσι, άπειρη ευγνωμοσύνη σε όλα τα άτομα που μας εμπιστεύθηκαν την ψυχή τους! 

Το ινστιτούτο δημιούργησε και εφαρμόζει νέες μεθόδους και τεχνικές για: 

  • Την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου 
  • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων 
  • Την ψυχολογική υποστήριξη θεραπευτικής αγωγής και φαρμακοληψίας,  
  • Καθώς  και την ενεργοποίηση ψυχολογικού περιβάλλοντος αυτοθεραπείας. 

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε όλους τους ιδιώτες, αθλητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες, εκπαιδευτικά κέντρα και θεραπευτήρια, ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με επιστήμονες και αντίστοιχα ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες με διεθνή συμμετοχή. 

Το ΣΚΕΨΙΓΡΑΦΗΜΑ, το ΕΜΟCINEMA και η Κβαντική Δίνη Μεταμόρφωσης είναι από τις υπηρεσίες που ξεχωρίζουν στο ινστιτούτο μας!