''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

Προσωπική Καθοδήγηση - Θεραπεία

Η προσφορά μας στην Ίαση της Ψυχής και του Σώματος επιτυγχάνεται με παγκόσμιες πρωτοποριακές μεθόδους. Δημιουργούμε εξατομικευμένους δίσκους και με την πρόθεση σας μεταμορφώνουμε όλα τα θέματα που σας απασχολούν ή σας εμποδίζουν για την εξέλιξη σας!

Το Παρόν 

Πρέπει να απαλλαγούμε απο ασύμφωνα προγράμματα και πεποιθήσεις, που αποκρύπτουν τον πραγματικό μας σκοπό στη ζωή και βιώνουμε έναν φαύλο κύκλο φόβων, στρές και ασθενειών. 

Η Εξέλιξη 

Επιλέγουμε να συντονιστούμε πάλι συνειδητά με την Πηγή μας για την αποκατάσταση της φυσικής και πνευματικής μας υγείας! Στον κβαντικό Σύμπαν που ζούμε η πρόθεση μας αλλάζει τα πάντα! 

Η Μέθοδος

Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση! Στη μέθοδο "SOUL-THERAPY" με διαισθητικό τρόπο προσλαμβάνουμε την δόνηση της Προσωπικότητας και την δόνηση της Ψυχής και δημιουργούμε εξατομικευμένους Δίσκους, με την ακρόαση των οποίων, επιτυγχάνεται ο συντονισμός με την Πηγή μας και με την περιοχή της σχετικής Μεταμόρφωσης την οποία βιώνουμε!