''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

ΝΕΟΝ ΡΕΙΚΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΝ

Το βιβλίο «Νέον Ρέικι Λογισμικόν για Θεία Διαβίωση» είναι ένα καινοτόμο και ρηξικέλευθο βιβλίο σε σχέση με το Ρέικι που γνώριζες μέχρι σήμερα! Εφ’ όσον όλα είναι ενέργεια, αναδύεται η ανάγκη για την κατάκτηση εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που θα δίνουν σε καθε άνθρωπο τη δυνατότητα απλά, απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διαχειριστεί τις ενεργειακές καταστάσεις που καθορίζουν τη διαβίωσή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και το βιωματικό εργαστήριο θα βρείτε μέσα απο την ιστοσελίδα: