''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

 

Βιωματικά Εργαστήρια - Παρουσιάσεις Μεθόδων - Παρουσιάσεις Βιβλίων

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιωματικά εργαστήρια θα βρείτε μέσα από το μενού εργαστήρια.
Στο ημερολόγιο παρακάτω αναγράφονται πού και πότε διεξαγονται τα βιωματικά εργαστηρία. Περισσότερες πληροφορίες 


Το Μάθημα της Δευτέρας


Κβαντική Δίνη Μεταμόρφωσης


Ρέικι Κρύσταλλος Αφύπνισης του Μικάο Ουσούι