''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

Συνεργάτες

Γιάννης Χαμηλός


Σπούδασα στο ΤΕΙ Πειραιά ηλεκτρολόγος Μηχανικός και στο Πολυτεχνείο του Oulu της Φιλανδίας Μηχανικός περιβάλλοντος. Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός ασχολήθηκα με μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και κτιριακούς αυτοματισμούς σε κτίρια και βιομηχανίες. Εξειδικεύτηκα στις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και στην ανάλυση της ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πάθος μου για την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και ο ρόλος της σε μία
κοινωνία με οδήγησε στην έρευνα και τον σχεδιασμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα με τις σπουδές μου στο εξωτερικό εργάστηκα ως ερευνητής στο ινστιτούτο Thule του πολυτεχνείου Oulu και μελέτησα αλλά και έκανα διαλέξεις για την ανάπτυξη οικολογικών πόλεων, πρακτικές διαχείρισης φυσικών πόρων και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης σε κοινότητες. Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.